Súťaž o 111 elektro tryskáčov

Súťaž bola ukončená. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť.