Budiš

Zákaznícka linka:
0905 799 100
Po – Pia od 8:00 – 16:30

Jedinečná lokalita
prináša jedinečnú vodu

Hydrogeologický vrt minerálnej vody Budiš je lokalizovaný v ochrannom pásme I. stupňa v Turčianskej kotline, v obci Budiš, len na skok od preslávených Turčianskych Teplíc, jedného z najstarších kúpeľných miest na Slovensku.

Vďaka priaznivému geologickému zloženiu územia je minerálna voda Budiš plná telu prospešných minerálov, prirodzeného CO2 a má vynikajúcu osviežujúcu chuť.

Sila prameňa z Turčianskej kotliny

Slovami odborníka

Hydrogeologická štruktúra prírodných minerálnych zdrojov v Budiši patrí medzi otvorené hydrogeologické štruktúry s infiltračnou, tranzitno-akumulačnou a výverovou oblasťou.

Infiltračné oblasti tvoria priľahlé pohoria Žiar a Malá Fatra, z ktorých podzemná voda prúdi do podložia Turčianskej kotliny – do oblasti tvorenej najmä neogénnymi pieskami a štrkmi. Tu dochádza k jej finálnej mineralizácii, na ktorej sa podľa predpokladu podieľajú podzemné prítoky z prostredia mezozoických hornín. Tie obohacujú vodu o hydrogénuhličitanovo-síranovú zložku.

Minerálne pramene vyvierajú v oblasti križovania dvoch tektonických línií z hĺbky 55 metrov.

Účinky a zloženie

Budiš je
tu už stáročia

1573

Minerálne pramene objavil v roku 1573 prírodovedec a benediktínsky mních Mikuláš Pavol Brikcius.

1723

Budišské pramene spomína aj prvý slovenský historik Matej Bel v latinskom spise Známosti Uhorska z roku 1723. Píše nielen o ich priaznivom vplyve na žalúdok a pečeň, ale aj o iných účinkoch.

1824

Básnik, historik a mošovský rodák Ján Kollár, autor diela Slávy dcéra, opisuje lásku básnika k Míne a jeho putovanie po krajoch obývaných v minulosti Slovanmi. Znelka z tohto diela opisuje jeho rodný Turiec a v ňom aj obec Budiš.

V iných zdrojoch sa tiež spomína Ján Kollár, ktorý si v Budiši údajne liečil svoje pľúcne neduhy pitím budišskej vody počas návštevy svojej rodiny v obci Pravno, kde mal brata farára.

1960

Zásadná zmena nastala v 60. rokoch, keď sa urobili prvé prieskumné vrty a na základe hydrogeologické-ho a balneotechnického sledovania zdrojov sa začala prírodná minerálna voda plniť do fliaš.

Budiš dnes

Budiš dnes

Tak šiel čas a dnes je minerálna voda Budiš najpredávanejšou a najobľúbenejšou slovenskou minerálkou.

Sledujte Budiš