História

Podľa doterajších vedeckých výskumov a štúdií historických materiálov o pôvode a vzniku obcí v okrese Martin sa datuje vznik obce Budiš do roku 1573. Erbom obce Budiš je ihličnatý strom – symbol pevnosti a zakorenenia obyvateľov. V tomto období sa začínajú spomínať aj prvé zmienky o dvoch budišských prameňoch. Do polovice 20. storočia pili rodáci obce Budiš a ľudia zo širokého okolia minerálnu vodu z prameňov, ktoré vyvierali samovoľne v budišských močariskách.

Závod BUDIŠ

Zásadná zmena nastala v 60. rokoch, kedy boli navŕtané na Budiši vrty B-1 a B-2, urobili sa hydrogeologické prieskumy ich výdatnosti pre účely plnenia prírodnej minerálnej vody do spotrebiteľského balenia. V roku 1977 boli sprevádzkované pramene B-3 a B-4. Vrt B-2 bol zlikvidovaný, nakoľko svojimi hydrotechnickými parametrami nezabezpečoval požiadavky plniarne. Vrt B-1 v súčasnosti slúži na odber verejnosti. V roku 1979 bol v Budiši zahájený začiatok plnenia prírodnej minerálnej vody a užívateľom zdrojov až do roku 1994 bol štátny podnik Západoslovenské žriedla, so sídlom v Santovke. V roku 1995 bol závod Budiš sprivatizovaný.