O spoločnostiSlovenské pramene a žriedla, a.s.

je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov na Slovensku. V piatich výrobných závodoch zamestnáva takmer 400 ľudí. Ročný predaj dosahuje cca 40 miliónov eur. Sortiment spoločnosti tvorí viac ako 150 druhov výrobkov. Vo svojom produktovom portfóliu má neochutené či ochutené minerálne a pramenité vody, ochutené nealkoholické nápoje, ovocné nápoje, energetické nápoje a sirupy.

Medzi najvýznamnejšie značky spoločnosti patria:

Viaceré produkty spoločnosti sú ocenené na slovenských ako aj na medzinárodných odborných fórach, čoho dôkazom sú ocenenia Značka kvality SK Gold, Superbrands či Superior Taste Award.