História

Údaje potvrdzujúce, že prírodná minerálna voda Budiš pochádza z vymedzenej zemepisnej oblasti katastra, sú čerpané najmä z kroniky obce Budiš. Podľa doterajších vedeckých výskumov a štúdií historických materiálov o pôvode a vzniku obcí v okrese Martin sa datuje vznik obce Budiš do roku 1573.

Prameň Budiš v roku 1573 objavil prírodovedec a benediktínsky mních Mikuláš Pavol Brikcius. Pili ju bohatí aj chudobní, aby si upevnili a zlepšili zdravie.

Prvá zmienka o obci Budiš pochádza z roku 1573, keď došlo k sporom o majetky medzi pravnianskymi Serafinovcami a rodinou Rakovských z Kaľamenovej. Budiš ako majetok rodiny Rakovských nemal ani vlastné dejiny a vždy bol spojený s osudmi susednej obce Kaľamenová.

Iba v 17. storočí sa dostal Budiš na istý čas do vlastníctva Horváthovcov, ktorí mali časť svojich majetkov aj v Kaľamenovej, no neskoršie a potom až do 18. storočia patril Budiš výlučne rodine Rakovských. V prechodnom období 17. storočia sa vyskytuje aj názov Budišovo, ktoré vzniklo z viacerých povestí. Jedna z najznámejších hovorí, že keď sa Rakovský konečne pokonal o majetky s Pravňanmi, po podaní ruky si na zmierenie povedali: „Budiš” – nech sa tak stane. Erbom obce Budiš je ihličnatý strom – symbol pevnosti a zakorenenia obyvateľov. V tomto období sa začínajú spomínať aj prvé zmienky o dvoch budišských prameňoch.

Budišské pramene spomína aj prvý slovenský historik Matej Bel v latinskom spise „Známosti Uhorska” z r. 1723. Píše nielen o ich priaznivom pôsobení na žalúdok a pečeň, ale aj o iných účinkoch. Básnik, historik mošovský rodák Ján Kollár, autor diela: „Slávy dcéra” opisuje lásku básnika k Maríne a jeho putovanie po krajoch obývaných v minulosti Slovanmi. Znelka z tohto diela opisuje rodný Turiec a v ňom aj obec Budiš. Z iných zdrojov sa tiež spomína návšteva Budiša Jánom Kollárom, ktorý si údajne liečil svoje pľúcne neduhy pitím budišskej vody pri návšteve svojej rodiny v obci Pravno, kde mal brata farára.

Do polovice 20. storočia pili rodáci obce Budiš a ľudia zo širokého okolia minerálnu vodu z prameňov, ktoré vyvierali samovoľne v budišských močariskách.

Prírodná minerálna voda v BUDIŠI