Certifikáty

Značka kvality SK

Perlivá a Jemne perlivá minerálna voda Budiš získala prestížne ocenenie - Značku kvality. Predstavuje garanciu najvyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku a spotrebiteľa informuje, že každý výrobok s logom značky splnil požiadavky ustanovené zásadami na posudzovanie a udeľovanie značky, že výrobca dodržiava deklarovaný technologický postup a vyššie parametre kvality, čím tieto výrobky jednoznačne odlišuje od podobných výrobkov na trhu.

.gallery .img a .gallery .img a:hover .gallery img .gallery .pagenavigation .gallery .prevpage a, .gallery .prevpage em .gallery .nextpage a, .gallery .nextpage em .gallery .parentlink a .gallery .pagenavigation a:hover .gallery .prevpage em, .gallery .nextpage em .gallery .pagelinks .gallery .pagelinks a, .gallery .pagelinks em .gallery .pagelinks em .galleryclear /* LIGHTBOX */ #lightbox#lightbox img#lightbox a img #outerImageContainer#imageContainer #loading#hoverNav#imageContainer>#hoverNav#hoverNav a #prevLink, #nextLink#prevLink #nextLink #prevLink:hover, #prevLink:visited:hover #nextLink:hover, #nextLink:visited:hover #imageDataContainer #imageData#imageData #imageDetails #imageData #caption#imageData #numberDisplay #imageData #bottomNavClose #overlay

ISO

Prísna kontrola spolu s dodržiavaním medzinárodných predpisov a noriem je na prevádzkach samozrejmosťou. Slovenské pramene a žriedla, a. s. sú nositeľmi významných európskych certifikátov EN ISO 9001:2000 a EN ISO 14 001. Obidva certifikáty udeľuje dcérska spoločnosť nemeckej certifikačnej spoločnosti RWTŰV e. V. Essen.

Certifikát ISO 9001:2000 je vysokým európskym ocenením systému manažérstva kvality. Nový systém manažérstva kvality v odbore plnenia a predaja minerálnych vôd značky Budiš a Fatra vybudovali už v roku 1999. Spoločnosť sa zmluvne zaviazala k pravidelným ročným kontrolným auditom, ktoré pravidelne potvrdzujú vysokú úroveň produkcie, garantovanú certifikátom EN ISO 9001:2000.

Platný certifikát EN ISO 9001:2000 je zárukou dodržiavania stálosti kvality produkcie. V praxi to znamená, že každý, hoci aj miliónty výrobok má rovnakú kvalitu, ako mal prvý vyrobený produkt. EN ISO 14001 je certifikát systému environmentálneho manažérstva. Význam tohto certifikátu vo svete stúpa. Firma, ktorá ho nemá, sa na vyspelom európskom trhu môže stretnúť s problémami. Tento certifikát totiž svedčí o dodržiavaní opatrení na ochranu životného prostredia pri výrobe, pričom podnik s certifikátom EN ISO 14001 vynakladá na ochranu životného prostredia potrebné prostriedky, energiu a čas.

.gallery .img a .gallery .img a:hover .gallery img .gallery .pagenavigation .gallery .prevpage a, .gallery .prevpage em .gallery .nextpage a, .gallery .nextpage em .gallery .parentlink a .gallery .pagenavigation a:hover .gallery .prevpage em, .gallery .nextpage em .gallery .pagelinks .gallery .pagelinks a, .gallery .pagelinks em .gallery .pagelinks em .galleryclear /* LIGHTBOX */ #lightbox#lightbox img#lightbox a img #outerImageContainer#imageContainer #loading#hoverNav#imageContainer>#hoverNav#hoverNav a #prevLink, #nextLink#prevLink #nextLink #prevLink:hover, #prevLink:visited:hover #nextLink:hover, #nextLink:visited:hover #imageDataContainer #imageData#imageData #imageDetails #imageData #caption#imageData #numberDisplay #imageData #bottomNavClose #overlay