Príjem minerálov

Je rozdiel v príjme minerálov z minerálnych vôd a z inej potravy?

Minerálne soli obsiahnuté v minerálnych vodách predstavujú prirodzený zdroj minerálov. Dostupnosť minerálov obsiahnutých vo forme ich rozpustných solí je pre bunky ľudského tela okamžitá, priama a nenáročná a nezaťažuje regulačné mechanizmy organizmu, ich využiteľnosť sa riadi aktuálnymi potrebami organizmu.

Pre ich využitie nie sú potrebné žiadne metabolicky či energeticky náročné tráviace, uvoľňovacie a transportné procesy, ako je tomu pri získavaní minerálnych látok potravou. Prirodzeným zdrojom minerálov sú samozrejme aj ovocie, zelenina a iné potraviny, ktoré vo väčšom či menšom množstve obsahujú minerálne látky, ale práve ich dostupnosť a využiteľnosť v ľudskom organizme je závislá na ich forme v akej sú viazané, ako rýchlo sa v tráviacom trakte dokáže telo k nim dostať a ako rýchlo dokážu prejsť cez bunky tráviaceho systému do krvného obehu.

Stane sa, že niekedy organizmus dokonca nedokáže niektoré minerály obsiahnuté v potrave využiť vôbec, keďže sú vo forme nerozpustných solí alebo viazané na iné látky v nevstrebateľnej forme. Minerálne látky rozpustené v minerálnych vodách sa jednoduchým fyzikálnym procesom osmózy a difúzie dostanú priamo tam, kde ich ľudský organizmus najviac potrebuje a naopak, ich prípadný nadbytok organizmus vylúči svojimi regulačnými mechanizmami - potením, močom a stolicou.

Minerálne vody - ani pri každodennej konzumácii v primeranom množstve v závislosti na výdaji tekutín nepredstavujú pre minerálové hospodárstvo zdravého človeka záťaž a naopak, pri zvýšenej potrebe tekutín u fyzicky aktívnych ľudí sú najlepším zdrojom minerálov a náhrady stratených tekutín.