Pitný režim

Pitie minerálnej vody odporúča aj lekár alebo zdravo, aktívne s náskokom - vďaka minerálke.

Súčasná moderná doba kladie na nás stále nové a nové výzvy. Ich zdolávanie a každodenný boj o úspech a sebapresadzovanie vyžaduje od každého človeka enormné úsilie. Dnešné životné tempo má veľmi ďaleko k harmonickému a vyváženému zdravému životnému štýlu spätému s prírodou, ku ktorému by sme sa mali priblížiť, pokiaľ chceme svoj psychický a fyzický potenciál využiť po celý život naplno.

Stres

Dlhodobý alebo pravidelne opakujúci sa stres si vyberá v ľudskom organizme svoju daň v podobe vyčerpanosti, únavy, podráždenosti, nespavosti, priberaní na hmotnosti alebo naopak chudnutí, ako aj v oslabení organizmu voči infekčným ochoreniam – vírusovým aj bakteriálnym. Skrátka, civilizačné ochorenia nás ohrozujú vždy vtedy, keď robíme kompromisy či ústupky voči zdravému životnému štýlu, ktorý spočíva v primeranom a pravidelnom fyzickom tréningu, vo vyváženej a správne zostavenej diéte, ktorej súčasťou je aj pitný režim, zodpovedajúci fyzickému a psychickému zaťaženiu, ročnému obdobiu a individuálnej zdravotnej charakteristike či konštitúcii každého z nás.

Voda

Voda a minerálne látky v nej rozpustené tvoria základ nielen ekosystémov z globálneho hľadiska - oceány, moria, rieky, atmosféra, ale aj mikrosvet živých organizmov je založený na dostatočnom obsahu vody a jej správnom zložení. Voda so svojím obsahom minerálnych látok - predovšetkým sodíka, vápnika, draslíka, horčíka je v živých organizmoch nevyhnutná pre priebeh všetkých chemických a fyzikálnych pochodov, jednoducho - je nevyhnutná pre život. Už strata 2 % obsahu telesných tekutín vedie u človeka k príznakom ako sú smäd, únava, slabosť, bolesti hlavy, 6 % strata predstavuje už vážny zdravotný problém, ktorý môže vyústiť do kolapsu organizmu.

Ľudský organizmus sa skladá asi zo 75 % vody. Za 24 hodín obvykle človek stratí prirodzeným vylučovaním - močením, potením a dýchaním - približne 1,5-3 litre tekutín. Nestrácame však čistú vodu H2O bez minerálnych látok, ale s vodou odchádzajú z organizmu aj dôležité minerálne látky, ktoré potrebujeme neustále dopĺňať. Preto denný príjem tekutín, odporúčaný lekármi a dietológmi, je za normálnych okolností taký, aby vyrovnával stratu – t.j. najmenej 1,5-2,5 litra denne.

To však neplatí pri horúcom počasí počas letných mesiacov, pobyte v klimatizovaných miestnostiach, v saune, pri športovom výkone alebo ťažkej fyzickej práci, kedy strata minerálov a tekutín môže byť niekoľko násobne väčšia a nie je ju možné dohnať jednoduchým vypitím rovnakého množstva vody, o aký sa zmenšila hmotnosť – napríklad počas pobytu v saune či po intenzívnom bežeckom tréningu. Samotné zvýšené potenie predstavuje významnú stratu vody a minerálov - zvlášť sodíka, draslíka.

Keď človek pocíti smäd, obyčajne strata tekutín dosiahla stupeň, keď je deficit tekutín v organizme tak závažný, že napríklad klesá telesný výkon (až o 20 % pri strate 1,4 l u 75 kg človeka), Organizmus začína štartovať kompenzačné mechanizmy na zachovanie vnútornej rovnováhy, ktoré však znamenajú zvýšené zdravotné riziko a môžu pri dlhodobom či opakovanom nedostatočnom či oneskorenom príjme tekutín viesť ku tzv. maladaptačným mechanizmom a niektorým až život ohrozujúcim stavom či ochoreniam.

Pravidelné pitie minerálnych vôd, nám pomáha zabezpečiť dostatočný prísun vody a nevyhnutných minerálov pre náš každodenný aktívny prístup k životným situáciám, pomáha nám vyrovnávať sa so stresom aj s nárokmi, ktoré na seba kladieme my alebo naše okolie, umožňuje nám naplno vychutnať radosť zo športu či saunovania a zároveň chráni vnútorné prostredie organizmu pred dehydratáciou, rizikom srdcovocievnych ochorení a procesom predčasného starnutia buniek, ktoré chronický nedostatočný príjem tekutín sprevádza.