Vápnik a horčík

Ako funguje vápnik a horčík v organizme?

Vápnik a horčík patria k dvom najviac zastúpeným a najvýznamnejším makroelementom v ľudskom organizme. Ľudské telo obsahuje približne 2,2 kg vápnika, pričom 99 % sa nachádza v kostiach a len 1 % je voľne zastúpené v telesných tekutinách. Pre normálny chod organizmu je dôležitý práve voľný vápnik vo forme Ca2+, ktorý zabezpečuje správne fungovanie napríklad svalových buniek, vrátane hladkých svalových buniek ciev, tráviaceho traktu či telesných zvieračov, ale hlavne srdcového svalu. Nadbytok, ale aj nedostatok voľného vápnika v krvnom obehu môže spôsobiť akútne zdravotné problémy – bolestivé kŕče, ktoré napríklad poznajú športovci po alebo počas fyzického výkonu, alebo aj ochabnutosť svalov a rôzne iné poruchy.

Pri dlhodobom nedostatočnom príjme vápnika môže dôjsť k postupnému rednutiu kostí, čo môže vyústiť do osteoporózy a zvýšenej lámavosti kostí. Pri dlhodobo nadbytočnom prísune vápnika, hlavne vo forme umelých preparátov s nadmerným obsahom vápnika, môže dôjsť k tvorbe močových alebo obličkových kameňov, k zrýchlenému vápenateniu ciev, a to hlavne, ak nie je súčasne podávaný aj vitamín D. Magnézium - horčík - sa nachádza v organizme človeka v oveľa menšom zastúpení - len asi 30–50 gramov, z toho do 70 % je viazaných v kostiach, zvyšok je voľné magnézium Mg+, ktoré sa nachádza vo svaloch a tkanivách, ale jeho význam pre zdravotný stav je rovnako dôležitý ako u vápnika . Spoločne s voľným vápnikom Ca2+predstavuje jeden z hlavných regulátorov svalovej kontrakcie, vrátane napätia hladkého svalstva, pričom jeho nedostatok môže viesť ku kŕčom, búšeniu srdca, nervozite, podráždenosti a nesprávnemu fungovaniu nervového systému či žliaz s vnútorným vylučovaním. Nadbytok horčíka je v organizme mimoriadne zriedkavý, keďže sa veľmi ľahko vylučuje močom. Preto dostatočný, nie nadmerný prísun oboch minerálov u zdravého človeka zabezpečuje nielen optimálnu mineralizáciu kostry a prevenciu osteoporózy, ale aj zabezpečí schopnosť človeka zvládať aktívny fyzický výkon, pravidelný tréning a zvýšenú záťaž každodenným stresom a zabezpečí správne fungovanie takmer všetkých metabolických či enzymatických procesov prebiehajúcich v organizme, ako aj správne fungovanie nervového systému.

Obsah magnézia a horčíka v rozpustnej forme v minerálnych vodách zabezpečí ich rýchlu absorbciu a dopravenie v organizme tam, kde to človek najviac potrebuje, či už je to pracujúci sval, preťažený nervový systém, alebo rastúca kostra. Vápnik a horčík obsiahnutý v potrave, či umelých doplnkových preparátoch zaťažuje tráviaci systém a transportné mechanizmy črevnej bunky a tiež môže dôjsť k ich premene na nevstrebateľné soli. U zdravého človeka obava z nadmerného prísunu oboch minerálov minerálnou vodou Budiš je úplne neopodstatnená a to aj pri každodennej konzumácii v obvyklých množstvách, ktoré zodpovedajú telesnej aktivite a vonkajším podmienkam.