Budiš

Zákaznícka linka:
0905 799 100
Po – Pia od 8:00 – 16:30

Vylúčenie zodpovednosti

BUDIŠ a. s. sa zaväzuje udržiavať túto webovú stránku aktuálnu a presnú. Ak by ste sa napriek tomu stretli s niečím, čo je nesprávne alebo zastarané, ocenili by sme, keby ste nás informovali. Uveďte, kde na webových stránkach ste informácie čítali. Potom sa na to pozrieme čo najskôr. Odošlite svoju odpoveď e -mailom na adresu: zakaznickalinka@budis.sk.

Nezodpovedáme za stratu v dôsledku nepresností alebo neúplnosti ani za stratu vyplývajúcu z problémov spôsobených alebo spojených so šírením informácií prostredníctvom internetu, ako sú prerušenia alebo prerušenia. Pri používaní webových formulárov sa snažíme obmedziť počet povinných polí na minimum. Za akúkoľvek stratu, ktorá vznikne v dôsledku použitia údajov, rád alebo nápadov poskytnutých spoločnosťou BUDIŠ a. s. alebo v jej mene prostredníctvom tejto webovej stránky, spoločnosť BUDIŠ a. s. nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Všetky práva duševného vlastníctva k obsahu na tejto webovej stránke sú v BUDIŠ a. s..

Kopírovanie, distribúcia a akékoľvek iné použitie týchto materiálov je dovolené bez písomného súhlasu BUDIŠ a. s..

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s prístupnosťou webových stránok nás neváhajte kontaktovať.